Ook de havik voelt zich thuis in de Alde Feanen. (Foto: It Fryske Gea)
Ook de havik voelt zich thuis in de Alde Feanen. (Foto: It Fryske Gea)
Hindrik Arendz won in 1971 de tweede Merenloop. Hier poseert hij voor het huis van Hienekamp, op de hoek van de Mr. P.J. Troelstrawei.
Hindrik Arendz won in 1971 de tweede Merenloop. Hier poseert hij op de hoek van de Mr. P.J. Troelstrawei, voor het huis van Hienekamp.
Grou maakt zich op voor watersportseizoen
Vrouwenkoor Damesakkoord bestaat 20 jaar.
Vrouwenkoor Damesakkoord bestaat 20 jaar.
Het gelegenheidskoortje -gekleed in een bakkersschort en gewapend met een deegroller- zingt Coby toe.
Echte Bakker Marten Boonstra in zijn bakkerij in Akkrum.
Echte Bakker Marten Boonstra in zijn bakkerij in Akkrum.
V.l.n.r. Jaap de Vries, Jentsje Kooistra, Jaap Jan van der Meer en Anne Huistra. (Foto: H.J. de Wolf)
V.l.n.r. Jaap de Vries, Jentsje Kooistra, Jaap Jan van der Meer en Anne Huistra. (Foto: H.J. de Wolf)