De auto van het slachtoffer werd door de brandweer opengeknipt.
De auto van het slachtoffer werd door de brandweer opengeknipt. (Foto: Niko Hylkema)
Vrijwilligers van het Rode Kruis Fryslân pakken de ontbijttassen in. (Foto: Jikkie Piersma)
Vrijwilligers van het Rode Kruis Fryslân pakken de ontbijttassen in. (Foto: Jikkie Piersma)
Melkbuscollecte voor Oekraïne brengt 305 euro op
Het Orkest foar Elkenien, onder leiding van Guus Pieksma, op de binnenplaats van Roordastate.
Het Orkest foar Elkenien, onder leiding van Guus Pieksma, op de binnenplaats van Roordastate.
Pianist Matthijs Soldaat.
Pianist Matthijs Soldaat.
Ook nieuwe vormen van watersport, zoals suppen, zorgen voor een intensiever gebruik van de vaarwegen.
Ook nieuwe vormen van watersport, zoals suppen, zorgen voor een intensiever gebruik van de vaarwegen.