Hans de Waard aan het vogelspotten op Griend.
Hans de Waard aan het vogelspotten op Griend.
Lenie Braks en Renny Ausma (2 van de 5 leden van de actiegroep) en Talal.
Lenie Braks en Renny Ausma (2 van de 5 leden van de actiegroep) en Talal.
Rob Kuijlenburg (1935-2024). (Foto van rouwkaart)
Rob Kuijlenburg (1935-2024). (Foto van rouwkaart)
Het doek boven de ingang van Het Bureau. (Foto: Symon Odinga)
Het doek boven de ingang van Het Bureau. (Foto: Symon Odinga)
Sint Piter zet Marijke Groenewoud in het zonnetje. Links Evert Stellingwerf. (Foto: Klaas Stelma)
Sint Piter zet Marijke Groenewoud in het zonnetje. Links Evert Stellingwerf. (Foto: Klaas Stelma)
Stifting Muzyktinte opgeheven, batig saldo naar Grouster clubs
Het bestuur van Stifting Muzyktinte Grou met de bestuursleden van de begunstigde clubs.
Het Orkest voor Zieken en Zeevarenden.
Het Orkest voor Zieken en Zeevarenden.