Doneren

Internetkrant De Grouster is voor haar journalistieke activiteiten geheel afhankelijk van advertenties, donaties en giften.

Wilt u ons financieel steunen en een donatie of gift overmaken? Graag! Wij zijn u daarvoor zeer erkentelijk.

Ons rekeningnummer is NL45 RABO 0348 3395 34
t.n.v. De Grouster, Grou.

Vermeld 'gift of donatie'. Vergeet niet uw (mail-)adres te vermelden, zodat wij u kunnen bedanken.

 

 

Volg ons op Twitter: @De_Grouster