Op het bankje een plaquette met de tekst: 'Een goed gesprek begint met iemand echt zien'.
Op het bankje een plaquette met de tekst: 'Een goed gesprek begint met iemand echt zien'.
‘It deagravers sankje’ van Eeltsje Halbertsma; één van de taferelen uit Rimen en Teltsjes in de kerktuin.
‘It deagravers sankje’ van Eeltsje Halbertsma; één van de taferelen uit Rimen en Teltsjes in de kerktuin.
De tuin van de Sint Piterkerk ter hoogte van de ingangen.
De tuin van de Sint Piterkerk ter hoogte van de ingangen.
Skûtsjekommisje zoekt ‘wegwijsvrijwilligers’
Timo Slump (rechts) bij het model van het Grouster skûtsje. Links maker Lieuwe de Graaf.
Timo Slump (rechts) bij het model van het Grouster skûtsje. Links maker Lieuwe de Graaf
De Markol vaart tijdens de Opstapdagen op 30 en 31 juli gratis.
De Markol vaart tijdens de Opstapdagen op 30 en 31 juli gratis.