Wie dit weekend de auto onbevoegd parkeert op het plein loopt kans dat deze weggesleept wordt, zo mag men concluderen uit dit bord.
Wie dit weekend de auto onbevoegd parkeert op het plein loopt kans dat deze weggesleept wordt, zo mag men concluderen uit dit bord.
Vrouw moet € 300,- betalen na diefstal
Variant II schetst een eventuele vaarweg naar Drachten, door De Burd en de Hegewarren.
Variant II schetst een eventuele vaarweg naar Drachten, door De Burd en de Hegewarren.
Tjalling van der Goot van Koninklijke zeilvereeniging Oostergoo toont de net van CdK Brok (r.) ontvangen penning.
Voorpagina van de site van ‘Freerk Siekmans: fisker en fûgelflapper’. De ondertitel is: Theater oer in seldsum man.
Voorpagina van de site van ‘Freerk Siekmans: fisker en fûgelflapper’. De ondertitel is: Theater oer in seldsum man.
Sybrand van Haersma Buma.
Sybrand van Haersma Buma.