Bij de muurschildering Sint Piter en Firolien is een informatiebordje (rechts) over het Sint Piterfeest aangebracht.
Bij de muurschildering Sint Piter en Firolien is een informatiebordje (rechts) over het Sint Piterfeest aangebracht.
Theun Banga toont de oorkonde. Rechts zijn echtgenote Sap.
Theun Banga toont de oorkonde. Rechts kijkt zijn echtgenote Sap toe.
Jumbo op zondag nog niet om 10 uur open
Gebiedsontzegging nu in hele gemeente
Klaas Hondema vaart in zijn schouw op de Rjochte Grou. Op de achtergrond de Sint Piterkerk.
Klaas Hondema vaart in zijn schouw op de Rjochte Grou. Op de achtergrond de Sint Piterkerk.