De Terbantster Tsjerke uit 1843 staat bekend om zijn prima akoestiek. (Foto: Gert Gort)
De Terbantster Tsjerke uit 1843 staat bekend om zijn prima akoestiek. (Foto: Gert Gort)
Band Doe Maar Na op podium Treemter
Dit jaar komen de wandelaars niet op De Burd. (Foto: Jan Brinksma)
Dit jaar komen de wandelaars niet op De Burd. (Foto: Jan Brinksma)
Het fraaie catechisatielokaal aan de Kerkstraat 3 in Grou.
Het fraaie catechisatielokaal aan de Kerkstraat 3 in Grou.
Gabe Skroar wordt gespeeld op de oude ijsbaan, tegenover Hotel Oostergoo.