Stabat Mater van G.B. Pergolesi in Sint Piterkerk
De Freonen fan Krite Grou LIVE! 
Start gratis cursus ‘Geld telt’
Wandeltocht door Nationaal Park de Alde Feanen
Boot Grou
Grouster Golf 2023; eerste lustrumeditie