Inbrekers slaan vier maal toe in Grou
Buma poseert met een jonge soldaat en leden van de Deutsche Volkspolizei (Vopo's) bij de slagboom.
Buma poseert met een jonge soldaat en leden van de Deutsche Volkspolizei (Vopo's) bij de slagboom.
Collecte voor kinderen met een handicap
Peuters geconcentreerd aan de slag in een opvanglocatie van Kids First.
Peuters geconcentreerd aan de slag in een opvanglocatie van Kids First.
Het tarief van De Grietman blijft € 1,50 per overzetting.
Het tarief van De Grietman blijft € 1,50 per overzetting.
Nico Postma ontvangt de voorzittershamer van Enny van der Wiel.
Nico Postma ontvangt de voorzittershamer van Enny van der Wiel.
De tandartsen van Tandartsenpraktijk Grouw: v.l.n.r. Jelle Faber, Bate de Boer en Bernt ter Pelkwijk.
De tandartsen van Tandartsenpraktijk Grouw: v.l.n.r. Jelle Faber, Bate de Boer en Bernt ter Pelkwijk.