Vanwege de laatste werkdag van Marcel en Annemarie Oost wappert vandaag de Oostergoo-vlag op de Sint Pitertoren.
Vanwege de laatste werkdag van Marcel en Annemarie Oost wappert vandaag de Oostergoo-vlag op de Sint Pitertoren.
Pont de Snoekcbears ligt weer op z’n plek aan de Grêft.
Pont de Snoekcbears ligt weer op z’n plek aan de Grêft.
Het voormalige terrein van Halbertsma Pallets in vogelvlucht. (Foto: Paiva)
Het voormalige terrein van Halbertsma Pallets in vogelvlucht. (Foto: Paiva)
De T-steiger, gezien vanaf Yn ‘e Lijte. Verderop in de Pikmar de bomen op het ‘lyts eilân’.
De T-steiger, gezien vanaf Yn ‘e Lijte. Verderop in de Pikmar de bomen op het ‘lyts eilân’.
Leden Raak 'm houden paaseiactie
Een visdiefje met een net buit gemaakt visje. (Foto: Froukje Krist)
Een visdiefje met een net buit gemaakt visje. (Foto: Froukje Krist)