Kamerlid Aant Jelle Soepboer kreeg van Gjalt de Groot het eerste exemplaar. (Foto: Sjoerd Hania)
Kamerlid Aant Jelle Soepboer kreeg van Gjalt de Groot het eerste exemplaar. (Foto: Sjoerd Hania)
De boeken staan in de tuin van de kosterswoning op klapstoeltjes klaar.
De boeken staan in de tuin van de kosterswoning op klapstoeltjes klaar.
De tweede ALV van de Doarpskoöperaasje trok 55 leden.
De tweede ALV van de Doarpskoöperaasje trok 55 leden.
Zaterdag weer Vrolijke Vrijmarkt
De roeiers na de start op de Rjochte Grou. (Foto: Jacob van Huizen)
De roeiers na de start op de Rjochte Grou. (Foto: Jacob van Huizen)
Weer Oldtimerrally op Hemelvaartsdag