De brug in Akkrum was soms een obstakel waar niet iedereen rekening met hield.
De brug in Akkrum was soms een obstakel waar niet iedereen rekening met hield.
De nieuwe competitiespelers poseren -met de sponsors- in hun nieuwe shirts.
De nieuwe competitiespelers poseren -met de sponsors- in hun nieuwe shirts.
Grouster Anema in winnende partuur PC
Het partuur met Alle Jan Anema (voor) maakte gisteravond een rit in de koets.
De eerste start van de GWS-schouwen op zondagochtend en spanning in de 30m2.
Gymnastiek: Onderlinge dorpenwedstrijd 2017
Het Nijntje-beweegfeest in de Grouster gymzaal.