De nieuwe competitiespelers poseren -met de sponsors- in hun nieuwe shirts.
De nieuwe competitiespelers poseren -met de sponsors- in hun nieuwe shirts.
Grouster Anema in winnende partuur PC
Het partuur met Alle Jan Anema (voor) maakte gisteravond een rit in de koets.
De eerste start van de GWS-schouwen op zondagochtend en spanning in de 30m2.
Gymnastiek: Onderlinge dorpenwedstrijd 2017
Het Nijntje-beweegfeest in de Grouster gymzaal.
Het winnende partuur: Nolke Bergsma, Gerlien Stremler en Janny Hylkema.
Het winnende partuur: Nolke Bergsma, Gerlien Stremler en Janny Hylkema.
De geslaagde kempoka's tonen trots hun diploma's.
De geslaagde kempoka's tonen trots hun diploma's.