Vakantievertier op De Blikpôle aan de Prinses Wilhelminastraat.
Vakantievertier op De Blikpôle aan de Prinses Wilhelminastraat.
Een impressie van het Grouster skûtsje tijdens de wedstrijd van vandaag.
Bootrecreanten ruziën over langszij liggen
Wie aan een kade in de passantenhaven wil aanleggen, moet andere boten naast zich dulden.
Drukke middag voor Rijkswaterstaat (video)
Verkeersleider Johan van den Akker van Rijkswaterstaat in actie op de Pikmar.
Politie: veel alcoholzaken in 'skûtsjenacht'
Douwe Azn. Visser trekt een lootje uit de pet, hem voorgehouden door commissielid Sicco van der Meer.
Douwe Azn. Visser trekt een lootje uit de pet, hem voorgehouden door commissielid Sicco van der Meer.