Freark Smink kruipt op 27 januari alvast even in de huid van Gabe Skroar.
Freark Smink kruipt op 27 januari alvast even in de huid van Gabe Skroar.
Het pand van Steyl 13, op de hoek van het Halbertsma's Plein en de Hoofdstraat.
Het pand van Steyl 13, op de hoek van het Halbertsma's Plein en de Hoofdstraat.
Voorzitter Gerard Frijling spreekt gedeputeerde Schrier -gezeten temidden van leerlingen van OSG Sevenwolden- toe.
Voorzitter Gerard Frijling spreekt gedeputeerde Schrier -gezeten temidden van leerlingen van OSG Sevenwolden- toe.
Sint Piter en Swarte Pyt tusken de berntsjes op it plein.
Sint Piter en Swarte Pyt tusken de berntsjes op it plein.
Jannewietske de Vries is de eerste vrouwelijke spreker op de jaarvergadering van It Gild.
Jannewietske de Vries is de eerste vrouwelijke spreker op de jaarvergadering van It Gild.
Halbertsma-biografe Alpita de Jong hield een lichtvoetige lezing over de 'bruorren' Halbertsma.
Halbertsma-biografe Alpita de Jong hield een lichtvoetige lezing over de 'bruorren' Halbertsma.
Jack Bottleneck in Treemter