1e Grouster Fietsdiner zoekt deelnemers
Repetearje in de grutte seal fan Oostergoo.
Repetearje in de grutte seal fan Oostergoo.
Koor Damesakkoord trad drie keer op voor een (bom)volle Sint Piterkerk.
Koor Damesakkoord trad drie keer op voor een (bom)volle Sint Piterkerk.
Karin Tijssen van Rabobank Heerenveen-Zuidoost Friesland, geflankeerd door Mieke Jager (links) en Dixy van der Goot van Damesakkoord.
Karin Tijssen van Rabobank Heerenveen-Zuidoost Friesland, geflankeerd door Mieke Jager (links) en Dixy van der Goot van Damesakkoord.
De Gereformeerde Kerk, op een foto gemaakt in 1969.
De Gereformeerde Kerk, op een foto gemaakt in 1969.
De stoet werd aangevoerd door jongeren met fakkels. (Foto: Thomas Miedema)
De stoet werd aangevoerd door jongeren met fakkels. (Foto: Thomas Miedema)
Tjitse Zandstra (SHP) en rechts Folkert de Haan (Haenes) na de ondertekening. Staand links architect Rein Hofstra en rechts projectmanager Reinder Hoekstra van SHP.
Tjitse Zandstra (SHP) en rechts Folkert de Haan (Haenes) na de ondertekening. Staand links architect Rein Hofstra en rechts projectmanager Reinder Hoekstra van SHP.