Kogger: Klinke en daverje met Eeltsje
Het gearceerde rood omrande deel heeft de gemeente van vereniging Grouwster Watersport gekocht.
Het gearceerde rood omrande deel heeft de gemeente van vereniging Grouwster Watersport gekocht.
Dubieuze asfalteerders actief
De betreffende witte Toyota Hilux met het kenteken SL16 NVA, hier gespot op bedrijventerrein Biensma.
Cobusson-eigenaren Klaas (links) en Monica Feenstra met twee monteurs.
Cobusson-eigenaren Klaas (links) en Monica Feenstra met twee monteurs.
Het nieuwe bestuur van Krite Grou. Van links naar rechts (achter): Kor Hylkema. Wouter de Vries (foarsitter), Rieneke Feenstra (waarnimmend ponghâlder), Nynke Heida, Hendrika Vis (programmearring). Voor: Nynke Beetstra (skriuwer) en Lies Oppedyk.
Het nieuwe bestuur van Krite Grou. Van links naar rechts (achter): Kor Hylkema, Wouter de Vries (foarsitter), Rieneke Feenstra (waarnimmend ponghâlder), Nynke Heida en Hendrika Vis (programmearring). Voor: Nynke Beetstra (skriuwer) en Lies Oppedyk.