Voorbereidingen sloop Nijdjipstrjitte e.o. in volle gang