Een jonge ransuil. (Foto: Aaltje Wartena)
Een jonge ransuil. (Foto: Aaltje Wartena)