VNL architecten kandidaat LC-publieksprijs met project Sint Piterkerk