Toch € 225.000,- voor Play Skate Court
Het Mienskipsfonds trekt de beurs voor de realisatie van het Play Skate Court.