De ploeg van de revue 'Romte' op het toneel van Oostergoo.
De ploeg van de revue 'Romte' op het toneel van Oostergoo.