Het Grouster skûtsje had het vandaag moeilijk op de Langweerder Wielen.