Het Grouster skûtsje deed vandaag verwoede pogingen bij de koplopers te komen. (Eigen foto)
Het Grouster skûtsje deed vandaag verwoede pogingen bij de koplopers te komen. (Eigen foto)