Sint Piterkerk zamelt ook in 2022 in voor Voedselbank