Sint Piter en Aldemar nemen afscheid op het bordes van Oostergoo.
Sint Piter en Aldemar nemen afscheid op het bordes van Oostergoo.