De 'pleats' van de familie Galama, aan de Reinerswei tussen Grou en Jirnsum.
De 'pleats' van de familie Galama, aan de Reinerswei tussen Grou en Jirnsum.