Wethouder Evert Stellingwerf overhandigde de oorkonde aan Dick Willemsen, voorzitter van de Regiegroep van Grou2030.
Wethouder Evert Stellingwerf overhandigde de oorkonde aan Dick Willemsen, voorzitter van de Regiegroep van Grou2030.