Noorderdwarsstraat hoopt op geld provincie
De leegstaande woningen in de Noorderdwarsstraat worden met camera's bewaakt.