Kamerlid Aant Jelle Soepboer kreeg van Gjalt de Groot het eerste exemplaar. (Foto: Sjoerd Hania)
Kamerlid Aant Jelle Soepboer kreeg van Gjalt de Groot het eerste exemplaar. (Foto: Sjoerd Hania)