De opening van de Natuur- en Beleeftuin, en met name de volleybalwedstrijdjes, trok veel belangstelling.