Een zonnepark van The Green World Company in Wijnjewoude (Opsterland).
Een zonnepark van The Green World Company in Wijnjewoude (Opsterland).