Leerlingen Sevenwolden in actie voor de voedselbank