Burgemeester Buma heeft Jan Bijlsma onderscheiden. Zijn vrouw speldde hem de versierselen op. (Foto: Mark Grupstra)
Burgemeester Buma heeft Jan Bijlsma onderscheiden. Zijn vrouw speldde hem de versierselen op. (Foto: Mark Grupstra)