De panden Hoofdstraat 26 en Mr. Pieter Jelles Troelstrawei 6 zijn te koop.