Bijbehorende schets van Stichting Behoud Fries Cultuurlandschap Mid-Fryslân.
Bijbehorende schets van Stichting Behoud Fries Cultuurlandschap Mid-Fryslân.