Mingd Koar Grou op de meast resinte koarfoto. (Foto: Willy Sybesma)
Mingd Koar Grou op de meast resinte koarfoto. (Foto: Willy Sybesma)