Insteekhavens pont De Burd verlengd; pont tot half december uit de vaart