Hotso Spanninga wint dr. Joast Halbertsmaprijs
De uitreiking vond plaats in de Sint Piterkerk in Grou.