Halbertsma-biografe Alpita de Jong hield een lichtvoetige lezing over de 'bruorren' Halbertsma.
Halbertsma-biografe Alpita de Jong hield een lichtvoetige lezing over de 'bruorren' Halbertsma.