Het Halbertsma’s Plein is veel ‘smûker’ geworden.
Het Halbertsma’s Plein is veel ‘smûker’ geworden.