De Friese Kunst Galerie, gezien van buiten en van binnen.