Hindrik Arendz won in 1971 de tweede Merenloop. Hier poseert hij voor het huis van Hienekamp, op de hoek van de Mr. P.J. Troelstrawei.
Hindrik Arendz won in 1971 de tweede Merenloop. Hier poseert hij op de hoek van de Mr. P.J. Troelstrawei, voor het huis van Hienekamp.