Fidesta it Hofke in Grou. Kleinschalig en beschut wonen voor mensen met een lichte tot matige verstandelijke en/of lichamelijke beperking.