De Grouster (melk)schouw is één van de vensters van de Dorpscanon Grou.
De Grouster (melk)schouw is één van de vensters van de Dorpscanon Grou.