Huisartsenpraktijk (HAP) Grou aan de Oostergoostraat.
Huisartsenpraktijk (HAP) Grou aan de Oostergoostraat.