Het nieuwe college van B&W van Leeuwarden. Rechts naast burgemeester Buma gemeentesecretaris Eelke de Jong.
Het nieuwe college van B&W van Leeuwarden. Rechts naast burgemeester Buma gemeentesecretaris Eelke de Jong.