De huldiging was op het bordes van Hotel Oostergoo.
De huldiging was op het bordes van Hotel Oostergoo.