(V.l.n.r.) De CDA-prominenten Harry van der Molen, Esther Hanemaaijer, Sietske Poepjes en Sander de Rouwe deponeren hun stembiljet in de bus.
(V.l.n.r.) De CDA-prominenten Harry van der Molen, Esther Hanemaaijer, Sietske Poepjes en Sander de Rouwe deponeren hun stembiljet in de bus.