Jubilaris Catharinus Helfrich met oorkonde en speldje.
Jubilaris Catharinus Helfrich met oorkonde en speldje.